Friday, April 1, 2011

CARI PENDEKATAN BARU BANGUNKAN BUMIPUTERA – DAIM

Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin meminta kerajaan mengguna pakai pendekatan baharu untuk membangunkan usahawan bumiputera bebas, yang mampu bersaing secara berkesan. “Saya rasa agenda ini belum selesai dan kerajaan mesti berusaha untuk mengenal pasti model keusahawanan mampan untuk bumiputera,” katanya dalam Siri Syarahan Tun Abdul Razak bertajuk “Politik Ekonomi Pembangunan - Pengalaman Malaysia”
“Model ini mesti meliputi nilai-nilai Islam yang padu memandangkan Islam menggalakkan minat komersial yang kukuh di kalangan umatnya,” Pada masa lepas, beliau berkata kerajaan menggunakan instrumen seperti lesen, margin harga terpilih, pemerolehan kerajaan, permit import atau AP, selain bantuan kewangan untuk membantu usahawan bumiputera.

“Adakah model ini melahiran usahawan yang mantap atau tidak? Saya rasa jawapannya mungkin “tidak”. Sekarang, dalam kedudukan kewangan kerajaan yang tidak berapa kukuh, pergantungan ke atas sektor awam tidak lagi boleh dilakukan,” katanya. Mengenai Model Baru Ekonomi (NEM), Daim berkata, lebih banyak dialog dan komunikasi mengenainya perlu dilakukan bagi meningkatkan kefahaman orang ramai serta kaedah untuk bumiputera meraih manfaat menerusi liberalisasi ekonomi.

Beliau yakin profesional bumiputera kini lebih bersedia untuk berhadapan dengan saingan lebih besar, selagi terdapat dasar awam yang jelas mengenai pertumbuhan ekonomi, dengan agihan konsisten. Mengenai dasar awam untuk pembangunan ekonomi, Daim berkata, isu terbaharu yang membimbangkan ialah perlunya untuk menangani tadbir urus yang baik, ketelusan dan akauntabiliti, bagi membendung salah pengurusan dan amalan rasuah.

Beliau berkata, pemahaman lebih baik masyarakat mengenai perlunya sistem tender terbuka, dasar saingan dan undang-undang perdagangan yang adil, menunjukkan pentingnya peratusan ekonomi yang mencukupi dan pada masa sama memperkukuh saingan sihat dan ketelusan. “Sejauh mana prinsip-prinsip ini dipatuhi, bergantung kepada kesediaan masyarakat bertindak berasaskan transformasi pasaran dalam konteks rejim kawal aturan ekonomi yang sihat. “Berdasarkan ketidaksaksamaan yang sedia ada, tempoh masa lebih panjang diambil untuk membuat perubahan dan penyesuaian dalam menghadapi saingan lebih hebat dan peraturan berasaskan pasaran,”

Mengenai DEB, Daim berkata, dasar itu memberi manfaat semua komuniti secara langsung dan tidak langsung menerusi kesan limpahan dan peningkatan paras pendapatan secara menyeluruh. DEB sering kali dipersalahkan setiap kali prestasi ekonomi negara merosot, walaupun ia mungkin bukan puncanya. “Adakah ekuiti yang lebih baik dicapai dengan mengetepikan pertumbuhan ekonomi, dan kedua, adalah DEB menyumbang kepada pengurangan ketara dalam ketidaksksamaan antara etnik, yang menjadi tumpuan dalam politik ekonomi,” Daim berkata, isu perkongsian manfaat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi memastikan pengurangan ketara dalam perbezaan ekonomi, akan terus relevan dalam negara ini untuk dekad-dekad yang akan datang.

No comments:

Post a Comment